Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  הדלקת נר הישועות

  בקבר הרשב"י הקדוש

  זקוקים לישועה? מחכים לנס?
  הדלקת נר הישועות ב'פתח המערה' של הרשב"י הקדוש במירון,
  מסוגל לנסים מעל לדרך הטבע!
  השאירו פרטים עכשיו לנר הישועות שיאיר לכם את החיים!