Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  זמנים מיוחדים במירון

  ז' אדר, הוא יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו. מכיוון שמקום קבורתו של משה רבינו לא נודע עד ימינו, הפך להיות ז’ באדר תאריך של עלייה המונית לקבר הרשב"י במירון.
  התאריך המיוחד, נחגג במירון בסעודת הילולא, תפילה וריקודים נרגשים וכן מעמדי חלאקה לילדים שהגיעו לגיל שלוש שנים.

  כ"ה באלול, הוא תאריך הילולת רבי אלעזר בן הרשב"י, הקבור בצמוד לרשב"י במירון. רבי אלעזר בן הרשב"י, היה מגדולי התנאים ותלמידו הגדול של אביו הרשב”י ומוזכר רבות בספר הזוהר, בדברי שבח מפליגים.
  בחייו, הוא הסתתר יחד עם הרשב"י במערת המסתור מפני הרומאים במשך 13 שנה ולמד עמו תורה. קברו הפך למוקד עלייה לרגל ורבים נושעו על קברו.
  התאריך המיוחד, נחגג במירון בסעודת הילולא המונית ותפילות בסמוך לקבר הקדוש.

  זאת חנוכה הוא תאריך מיוחד של עת רצון, במהלכו נחתם בשמיים כתיבת גזר הדין של האדם, שהחל בראש השנה.
  תאריך מיוחד זה הפך לזמן של עליה המונית לקבר הרשב"י במירון, לתפילה ולעשיית חסד, לשם המתקת גזר הדין בשמיים.

  בעשורים האחרונים, קהילות שלימות מכל רחבי הארץ והעולם בוחרות לערוך שבת התאחדות, אנשים נשים וטף, בסמוך לקברו של הרשב"י במירון, בצילא דמהימנותא.
  חלק בלתי נפרד מהשבת במירון, הן סעודות שבת משותפות של כל בני הקהילה בליווי שירה סוחפת, לימוד משותף ותפילות בהתלהבות בציון הרשב"י.

  בשנים האחרונות, האיזור כולו עבר פיתוח מאסיבי ותנאי השהות במקום הפכו להיות נוחים ומזמינים, ולכן ברוב שבתות השנה, נוכל לפגוש קהילות שונות במירון שעושות במקום את כל השבת.

  להלן שבתות הקהילות במירון לפי פרשות השבוע:
  פרשת בראשית: קהילת פינסק קרלין.
  פרשת לך לך: קהילת המתמידים.
  פרשת ויצא: קהילת לעלוב.
  פרשת וישב: קהילת באר האמונה בראשות הגר"א בידרמן.
  פרשת ויחי: קהילת תפארת ירושלים.
  פרשת וארא: קהילת צאנז.
  פרשת בשלח: קהילת ברסלב.

  מתגעגעים לרשב"י?

  השליחים לישועה שלכם אצל הרשבי ביום ההילולא