Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  ח"י רוטל

  הסגולה בחלוקת משקאות שמשפיעה ישועות

  סגולת ח"י רוטל מקובלת בתפוצות ישראל, כסגולה לישועה ביום ההילולא של הרשב"י במירון על ידי וחלוקת משקה או מזון במשקל של ח"י רוטל.

  מקורות הסגולה

  המנהג מוזכר בספרי הקודש לפני מאות שנים כסגולה לזש”ק: "קבלה מזקני ארץ ישראל, שתרומת ח"י רוטל יין לכבוד רשב"י, ובפרט ביום ההילולא שלו, הוא סגולה לזרעא חיא וקיימא" (ספר טעמי המנהגים).
  רבינו עובדיה מברטנורא, המפרש הגדול של המשניות, מציין את הסגולה ומוסיף כי “בי"ח באייר באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות, מלבד מה שמדליקים עליה נר תמיד… שהרבה עקרות נפקדו וחולים נרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא”.
  סגולת ח”י רוטל, יכולה לעזור גם לכם!

  מנהג הסגולה

  בעשורים האחרונים סגולת ח”י רוטל היא חלק בלתי נפרד מהנוף ביום ההילולא של הרשב"י בל"ג בעומר, כאשר הזקוקים לישועה עומדים בצידי הדרכים המובילים לקבר הרשב"י במירון ומציעים לעולים מזון ושתיה, ומבקשים לכוון בברכתם להצלחה או לרפואת שם יקיריהם. והישועות לא מאחרות לבוא, בכל התחומים, כמו ענייני פרנסה, רפואה, זיווגים, זש"ק ונחת מהילדים.
  את הסגולה אתם יכולים לנסות בעצמכם, על ידי חלוקת כמות של משקה או מזון המסתכמת בכ-54 ק"ג/ליטר לכל העוברים ושבים בעצם יום ההילולא בהר מירון, אשר מברכים ומכוונים לזכותכם ולהצלחתכם!

  הסגולה בימינו

  בשנים האחרונות, בוחרים רבים לקצר את התהליך ובמקום לעמוד בעצמם בשמש הקופחת ולחלק ח”י רוטל בעצמם, הם מעבירים דמי סגולת ח"י רוטל לישיבת המקובלים ‘פתח המערה’ העוסקים בתורת ספר הזוהר הקדוש ביומא דהילולא ל"ג בעומר במירון, לישועה ולהצלחה למעלה מדרך הטבע.
  גם אתם יכולים לקבל את סגולת ח”י רוטל, ללא מאמץ!

  זקוקים לישועה ומעוניינים בסגולת ח"י רוטל?
  פנו אלינו עכשיו ותזכו לכל הישועות!

  מתגעגעים לרשב"י?

  השליחים לישועה שלכם אצל הרשבי ביום ההילולא