Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  ביחד ננצח

  חמ"ל הכנסת אורחים רשב”י

  להצלחת המערכה

  נגן וידאו

  מדינת ישראל מתמודדת עם איום קיומי של טרוריסטים אכזריים ורשעים מצפון ומדרום

  אנחנו ננצח עם צבא במורל גבוה

  מאות אלפי חיילים גוייסו למילואים, הם שומרים על הגבול ונלחמים עם כל אויב שרוצה לפגוע בנו!
  הגדודים שמשרתים בצפון, אחראים על גזרה רגישה מאד, מתמודדים מול אוייב מצוייד ואכזר

  ואנחנו דואגים לתת להם כח!

  בעזרת עשרות מתנדבים, אנו מגיעים בכל ערב לבסיסי צה״ל עם אנרגיה אינסופית וציוד מלא שממלא את החיילים בכל טוב: פינוקים מיוחדים, ארוחות ערב מושקעות במיוחד, ארועי גריל בר, צוות משמחים וציוד חשוב להצטיידות בחורף הצפוני של ישראל / לבנון.

  מכניסים אור ושמחה לבסיסים, תרמו עכשיו כח לחייל

  משתתפים בפעילות ומשתפים עם חברים

  החיילים
  שלנו צריכים
  אותך!

  נלחמים במורל גבוה

  משאיות אוכל בכל הבסיסים + אווירה ומוזיקה + פינוקים וציוד לחיילים

  כאיש אחד בלב אחד
  כאיש אחד בלב אחד
  דואגים לכל חייל
  דואגים לכל חייל
  אלפי חיילים חוגגים עם ארוחות חמות מפנקות
  אלפי חיילים חוגגים עם ארוחות חמות מפנקות
  אוטו-אוכל מלא בכל טוב לחיילים שלנו
  אוטו-אוכל מלא בכל טוב לחיילים שלנו
  במלחמה הזו, כולנו עם אחד!! רק ככה ננצח
  במלחמה הזו, כולנו עם אחד!! רק ככה ננצח
  כל החיילים מתפנקים
  כל החיילים מתפנקים
  מנצחים רק עם השמחה
  מנצחים רק עם השמחה
  רק ביחד ננצח! נותנים את הלב לחיילים שלנו
  רק ביחד ננצח! נותנים את הלב לחיילים שלנו
  כח השמחה
  כח השמחה
  מאות קילו בשרים בכל ערב
  מאות קילו בשרים בכל ערב

  הגנה מלאה לחיילים שלנו

  שמיכות חמות
  וציוד חורפי

  פתק אישי על כל חייל
  במערת רשב״י

  תפילות במערת רשב״י לשלום החיילים ונצחון במלחמה

  מכניסים אור ושמחה לבסיסים, תרמו עכשיו כח לחייל

  משתתפים בפעילות ומשתפים עם חברים