Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  ישיבת המקובלים

  לימוד הזוהר מול 'פתח מערת הרשב”י’ מדי לילה
  לזכות עם ישראל

  ישיבת המקובלים העוסקים בלימוד ספר הזוהר הקדוש, הוקמה על ידי גדולי ישראל בסמוך לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, מול 'פתח מערת הרשב”י’ המקודשת, שבמפלס התחתון של המערה, לזכות כל יהודי ויהודיה בעם ישראל.

  שעת עת רצון בחצות הלילה

  המקובלים מנצלים את שעות הלילה הנחשבות כשעת רצון עליון, ללימוד רצוף של ספר הזוהר הקדוש ב'פתח מערת הרשב”י’, החל משעת חצות ועד עלות השחר, כל זאת כאמור בסמוך לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר הקדוש, לביטול כל הדינים והגזירות מעם ישראל.

  לימוד הזוהר הקדוש

  ישיבת המקובלים ‘פתח המערה’ משלבת את כל הכוחות, למענינו ולזכות עם ישראל.
  כידוע, בכוח הלימוד בספר הזוהר הקדוש כולנו זוכים לשפע ברכה לכל העולם והוא מגן עלינו מפני כל סכנה ופורענויות. בדיוק לכן ישיבת המקובלים ’פתח המערה’ מנצלת את שעות הלילה ללימוד קדוש זה לפתיחת שערי המזל בשבילנו ולהשפעת כל הישועות, למעלה מדרך הטבע. כל הלימוד מתקיים מול 'פתח המערה', מקום קבורתו של הרשב"י המהווה צינור השפע בעולם, מה שמכפיל את הסגולה ומוסיף קדושה על קדושה, לזכות כל אחד מאיתנו ולשמירה עבור עם ישראל.

  אם אתם זקוקים לישועה דחופה למעלה מדרך הטבע,
  פנו עכשיו לישיבת המקובלים, שיזכירו את שמכם במהלך הלימוד הקדוש,
  מול פתח המערה בשעת עת רצון של עלות השחר!