Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  קוויטל עם הבקשה האישית

  שלכם בקבר הרשב"י הקדוש

  רוצים לכתוב לרשב"י את הבקשה האישית שלכם? מרגישים שרק הרשב"י יכול להבין מה יושב לכם על הלב? בחרו עכשיו לכתוב קוויטל לרשב"י, שיונח ב'פתח המערה' של הרשב"י במירון,
  כדי לקבל את הישועה מעל לדרך הטבע!