Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  תיקון ישועות ופדיון נפש

  בקבר הרשב"י הקדוש

  תיקון הישועות ופדיון נפש מדי חצות לילה, מניין רבנים יושבים בישיבת המקובלים מול 'פתח המערה' של הרשב"י במירון, ללימוד בספר הזוהר ולתפילה למען עם ישראל.
  בתרומה לישיבת המקובלים ב'פתח המערה', תוכלו לזכות בתיקון הישועות ופדיון נפש אישי עבורכם, לישועה מעל לדרך הטבע!