Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  מכניס האורחים המיתולוגי של מירון יוסי גלילי

  יוסי גלילי היה דמות ייחודית בנוף הגלילי ובעיקר בהר מירון, בהיותו המייסד של המושב ומהפעילים הבלתי נלאים של הרשב"י משך רוב ימי חייו, אשר בשיאם פעל להקים 'הכנסת אורחים' שהגיש מזון ושתיה לעולים לקבר הרשב"י ביום ההילולא בל"ג בעומר. לפי העדויות, נקשר יוסי גלילי למירון, מיד אחרי כיבוש המקום על ידי החטיבה בה פיקד. היה […]

  רבי אשר פריינד | הצדיק שהקים את האכסניה הראשונה במירון

  דמות פלא היה הגאון הצדיק רבי אשר פריינד זצ"ל, אשר פעל מירושלים ונודע כצדיק נדיר ובעל חסד עצום והתפרסם בגין שיטתו הייחודית בעבודת ה' מתוך דביקות הנפש, מתוך בטחון מופלג בהשי"ת, בכך הביא אליו המונים להתחזק מדבריו ולשאוב ממנו כוחות באתגרי החיים. הוא היה מרבה לפקוד את קבר הרשב"י במירון מדי שבת מברכים והביא עמו […]

  מפולת תרע"א | קריסת גג המערה שהסתיימה ב-11 הרוגים

  בהיסטוריה של מירון בכלל ובאירועי ל"ג בעומר בפרט, זכורים אירועי ל"ג בעומר של שנת תרע"א, כאסון כבד ונורא שהסתיים עם עשרות פצועים וכ-11 הרוגים, כתוצאה ממפולת אבנים וקריסת מעקה גג המערה, בעיצומה של ההדלקה במקום. באותה שנה לפי העדויות התקבצו במירון מספר שיא של משתתפים, אשר מנה קרוב לעשרת אלפים איש, למעמד ההדלקה המרכזית של […]

  עליית האור החיים למירון

  ההשתתפות בהילולא בל"ג בעומר על קבר הרשב"י במירון, נחשבה בקרב צדיקי הדורות כמעמד עילאי נשגב, אשר רבים חרדו להשתתף בו, אם בתפילה נרגשת בפנים המערה ואם בריקודי השמחה שבחצר המערה ואף לאורך הדרך הרבו בדברי התעוררות לכבוד הרשב"י. אודות רבינו חיים בן עטר, בעל ה'אור החיים' הקדוש, מקובל כי כל סדר עלייתו למירון היתה מסכת […]

  האר"י ותלמידיו פוקדים את קבר הרשב"י במירון

  העליה למירון, לקבר הרשב"י, מקובלת בישראל מזה מאות רבות בשנים בקרב יהודי הגליל ואף תושבי חברון וירושלים הצטרפו אליה, כאשר מפעם לפעם העלייה מקבלת חיזוק רוחני בדמות גדולי הדורות שפקדו את המקום וערכו בו תיקונים על פי סודות הקבלה. אחד ממחדשי העלייה לציון הרשב"י במירון, היה כידוע האר"י הקדוש, רבינו יצחק לוריא מצפת, ממפיצי תורת […]