Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  זה הכסא

  בהר מירון, מול קבר הרשב"י, בולט עמוד סלע מוגבה, אשר לפי המסורת, עליו יישב אליהו הנביא לפני ביאת המשיח ויבשר על בואו.

  חורבת בית הכנסת העתיק

  חורבת בית הכנסת העתיק במירון ממוקם בפסגת הר מירון, במרחק לא רב מקבר הרשב"י. מקובל כי הוקם על ידי הרשב"י או לפני כן בתקופת בית שני. שרידי המבנה מעידים על ישוב יהודי אמיד שהיה במירון. משקוף בית הכנסת שרד ומקובל כי לקראת ביאת המשיח הוא ייפול ממקומו.

  רבי יוחנן הסנדלר

  קבר רבי יוחנן הסנדלר, ממוקם במירון, בסמוך לקבר הרשב"י. הוא היה מתלמידי רבי עקיבא, מתייחס לדוד המלך וכינויו נובע מפני מקצועו כסנדלר או יהלומן, או בגלל הלכת הסנדל משמו. בכ"ט תמוז מתקיימת הילולא על קברו. בל"ג בעומר נהוג לפקוד את קברו בשעה 2 בלילה.

  מערת הלל ותלמידיו

  מערת הלל ושמאי, היא מערת קבורה בסמוך לקבר הרשב"י בהר מירון ומיוחסת להלל הזקן ושמאי הזקן. לפי המסורת, ישנה במערה נביעת מים מעומק המערה, המסוגלים לישועה.

  רבי יוסי בן קיסמא

  קבר רבי יוסי בן קיסמא, ממוקם בהרי מירון, במרחק לא רב מקבר הרשב"י, על דרך בורמא א'. מקום קבורתו זוהה על ידי תלמיד הרמב"ן בספר 'תוצאות ארץ ישראל'.

  רבי יצחק

  קבר רבי יצחק, ממוקם בחצר מערת הרשב"י, בצד ימין של שער הכניסה לחצר הפנימית. רבי יצחק מובא ב'אידרא רבא' והיה מתלמידיו הקרובים של הרשב"י ומקום קבורתו זוהה על ידי השל"ה.

  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  קבר רבי אלעזר בן רבי שמעון, ממוקם בסמוך לקבר הרשב"י בהר מירון שבגליל העליון. הגישה לקבר, היא דרך חצר הרשב"י במירון.

  קבר הרשב"י

  קבר הרשב"י ממוקם במערת קבורה בהר מירון שבגליל העליון. מעל המערה הוקם מבנה מרשים המשמש כבית כנסת לגברים עם עזרת נשים בסמוך לקבר. בצמוד פועל מקווה ובקומה השניה נמצאים חדרי שהות למבקרים.