Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  זה הכסא

  בהר מירון, מול קבר הרשב"י, בולט עמוד סלע מוגבה, אשר לפי המסורת, עליו יישב אליהו הנביא לפני ביאת המשיח ויבשר על בואו.