Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  חורבת בית הכנסת העתיק

  חורבת בית הכנסת העתיק במירון ממוקם בפסגת הר מירון, במרחק לא רב מקבר הרשב"י. מקובל כי הוקם על ידי הרשב"י או לפני כן בתקופת בית שני. שרידי המבנה מעידים על ישוב יהודי אמיד שהיה במירון. משקוף בית הכנסת שרד ומקובל כי לקראת ביאת המשיח הוא ייפול ממקומו.