Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  מצוקת הדיור שנפתרה בהפתעה

  מצוקת הדיור הגדולה, העיקה אצלנו מאד. אם הדבר נכון לכל זוג צעיר בארץ, אצלנו זה העיק פי כמה. גם בגלל מחירי הדיור המטפסים וגם בגלל היכולת הכלכלית הנמוכה שלנו לרכוש דירה.

  אז בנתיים התגוררנו בדירה קטנה, שהיתה ממוקמת קומה וחצי מינוס בחניון כלשהו בירושלים.

  דרך החלונות, לא שמענו ציוצי ציפורים וגם לא ראינו אור יום, רק פנסי רכבים מזדמנים…

  ואז הגיעה אלינו ההזדמנות וקפצנו למים.

  מצאנו דירה למופת, מאווררת וחדשה באחת השכונות המעורבות בירושלים, במחיר סביר ממש ומיהרנו לחתום חוזה.

  גייסנו משכנתא וסכומים נוספים מפקדונות והלוואות שונות שהיו בהישג ידינו.

  אלא שלא היינו מוכנים לכך מספיק וכך הגענו לחודש בטרם תאריך פרעון התשלום האחרון, כשאין בידינו להשיג כלום מהסכום המדובר, שעמד על 200,000 ש"ח.

  אם זה לא מספיק, מאז שחתמנו על החוזה, המחיר המשיך להמריא ובעל הדירה חיכה להזדמנות מעין זו כדי לפרק את החוזה…

  הלחץ היה גדול והמצוקה היתה כפולה.

  באותם ימים מתוחים, החליטה אשתי ואני לנסות את התרומה לזכות רבי שמעון בר יוחאי כדי לזכות לישועה דחופה.

  חלף יום ולפתע אחד הדודים שלי מתקשר. הוא שמע שאני באמצע תהליך רכישת דירה ויש אצלו סכום פנוי של 60,000 ש"ח למספר חודשים.

  מחוזקים ומעודדים מהישועה, הוספנו תרומה לזכות הרשב"י וכעבור שבוע, קיבלה אשתי הודעה מהבנק, שהיא זכאית להלוואה מהירה בסכום של 190,000 ש"ח!

  שבועיים בטרם תאריך הפרעון הפקדנו את מלוא הסכום והפכנו להיות בעלים של הדירה המיוחלת, שהושיעה אותנו בס"ד ממצוקת הדיור הקשה, בזכות רבי שמעון בר יוחאי.