Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  רבי שמעון שלח מלאכים לשמור על הילד

  אחרי כמעט 5 שנות המתנה לילדים והרבה סגולות בזכות הרשב"י, זכינו אני ובעלי לחבוק את הילד, לו קראנו שמעון, על שם רבי שמעון בר יוחאי.

  כשהילד היה בגיל שנתיים, יצאתי לעבוד בתחום המזכירות ובאחד הימים התבקשתי להעביר חבילה כלשהי מהעסק לכתובת הסמוכה למקום מגוריי.

  אספתי את הילד מהמעון והמשכתי עם העגלה לכתובת המבוקשת.

  לרגע אחד עצרתי את העגלה בכניסה לבניין, פניתי לדלת המבוקשת כדי למסור את החבילה ותוך כדי כך שמעתי קול בכי של תינוק. חשבתי לעצמי בטוח זה לא התינוק שלי, אבל אסתובב לוודא אם הכל בסדר…

  אני מסתובבת – ולא רואה את העגלה עם התינוק שלי!

  נתקפתי באימה והתחלתי לרוץ לאורך השביל שמסתיים לכיוון הכביש והנה אני מגלה את העגלה עם התינוק שלי הפוכים בסוף השביל… כלומר, העגלה הידרדרה עד לסוף השביל בגלל בעיה במעצורים השם ישמור, אבל עצרה מטר לפני הכביש!

  פרצתי בבכי, הרמתי את התינוק, בתקווה שלא קרה לו כלום ולשמחתי הגדולה, הוא מיד התחיל לבכות, יחד איתי…

  בפרץ של הקלה, לקחתי מונית לבית החולים, תוך כדי שאני מעדכנת את בעלי שהגיע גם הוא במהירות לבית החולים.

  אחרי בדיקות ארוכות התברר לנו כי התינוק ספג כמה שריטות קלות ולא ניזוק ב"ה, לא פנימית ולא חיצונית…

  הרגשתי שהמלאכים של רבי שמעון בר יוחאי שמרו לי על הילד, כי לא היה שום דבר שיבלום את העגלה מלהמשיך להידרדר לכביש השם ישמרנו!